Vittu mikä urpo!!!

Politics_2019-1

Etymologia (kreikan sanasta ἔτυμον ’oikea merkitys’) eli sanojen alkuperän tutkimus tai sananselitysoppi on kielitieteisiin, erityisesti historiallis-vertailevaan kielitieteeseen kuuluva tutkimusala, jonka tutkimuskohteena on sanojen alkuperä ja historia. Se on menetelmällisesti läheisessä yhteydessä äännehistoriaan. Sanaa etymologia käytetään myös synonyymina sanan alkuperälle.

Etymologia tutkii toisaalta sanojen äänneasun, toisaalta sanojen merkitysten historiaa. Se esittää rekonstruktioita sanojen varhaisimmista äänneasuista ja selvittää sanojen lainautumissuuntia kielestä ja kielikunnasta toiseen. Etymologian tutkimustuloksia julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi etymologisissa sanakirjoissa.

Wikipedia

Meemiin liittyvää keskustelua somessa

Twitter: https://twitter.com/PMeemit/status/1635286464530644994

Lähteet

Mistä kaikkia alkoi: https://twitter.com/PMeemit/status/1634635631044317184

Etymologia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Etymologia

Muuttuuko kieli, muuttuuko maailma?: https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-ikkuna_%281996_2010%29/muuttuuko_kieli_muuttuuko_maailma

Sex (etymologia): https://www.etymonline.com/word/sex

Sukupuoli: https://fi.wiktionary.org/wiki/sukupuoli

Sukupuoli (etymologia): https://kaino.kotus.fi/ses/?p=article&etym_id=ETYM_fdfd6d41325401879811d766d5387ddd&word=sukupuoli&list_id=45517

Avainsanat